Avartar phong tieu 01

ĐẶNG HOÀNG LỢI

Founder

Phạm Hữu Hiền

Ads Manager – DGO

Theo học trường Sư Phạm nhưng sau đó lại tốt nghiệp chuyên ngành Marketing của trường Kinh Tế.

Lựa chọn con đường của Developer nhưng bây giờ tôi lại là Ads Manager.

Cuộc sống mà, luôn có những bước ngoặt mà trước đó chưa bao giờ nghĩ tới.

” Không điều gì là không thể. Chỉ có những điều chưa bao giờ nghĩ “

Trước khi những bước ngoặt đến, hãy làm mọi thứ để sau này không phải thốt lên “giá như”

MỤC TIÊU – ĐỊNH HƯỚNG DGO

” Xây dựng một đội ngũ chỉ sợ tiền không đủ nhiều để đốt chứ không sợ quá nhiều tiền không biết phải đốt như thế nào.”

SỞ THÍCH DÂN DÃ

** Nướng thịt chuột, soi ếch

THỜI TRANG CÁ NHÂN

** Đơn giản

PHONG CÁCH SỐNG

** Mình thích thì mình làm thôi

Hãy gọi tôi bằng Phong Tiếu

Hotline: 0866.966.807 – Email: phamhhien91@gmail.com